vineri, 2 noiembrie 2018

Ziua a V-a


ICONARI in Otopeni
editia a VI- a

Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918

Sfinți Voievozi și Domnitori români în iconografia contemporană”
29 octombrie – 3 noiembrie 2018


Participanți și teme abordate:
Ieroschimonahul Luca, Athos, mănăstirea Xenofont. „Domnitorul
Matei Basarab”
Dan Isaila, Pitesti. „Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu”
Elena Murariu, București. „Propunere de izvod pentru icoana Întru Unire 2018
George Rășcanu, Vaslui. „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
Ion Cojocaru, Chișinău. „Domnitorul Petru Rareș”
Iulian Batalan, Iași. „Domnitorul Alexandru cel Bun”
Marcel Furtună, Iași. „Domnitorul Vasile Lupu”
Mihai Dumitru, București. „Sfântul Voievod Neagoe Basarab”
Mihai Neaga. „Domnitorul Basarab I”
Mirela Klein Kirițescu, București. „Doamna Maria Brâncoveanu”
Veronica Budai, Cuj-Napoca. „Domnitorul Mihai Viteazul”
Victor Toma, Călărași. „Domnitorul Mircea cel Bătrân”
Nikoloz Badurașvili, Tbilisi, Georgia, sculptură. „Sfântul Ierarh
Antim Ivireanul”
Costel Nacu, miniatură pergament, București. „Pisanie, Stema României”
Viorel Maxim, mozaic-medalion, Cluj-Napoca. „Regele Ferdinand I”
Atelier deschis publicului
29 octombrie–2 noiembrie | orele 9.00–19.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesiune de comunicări | sâmbătă, 3 noiembrie
orele: 10.00–12.30
Silviu-Andrei Vlădăreanu, jurnalist, Ploiești. „Reprezentări iconografice ale unor domnitori români – o istorie trăită”
Prof. univ. dr. Augustin Ioan, arhitect, București. „Arhitectura sacră contemporană din România”
orele: 14.00–18.30
Ana Dumitran, muzeograf, Alba-Iulia. „O familie de pictori din Rășinari sau despre evoluția artei icoanei în Transilvania secolului XVIII”
Voica Pușcașu, arheolog, București. „Necropole voievodale și boierești în secolele XV-XVI”
Elena Murariu, iconar, București. „Despre propunerea de izvod a icoanei Întru Unire 2018
Prof. univ. dr. Dan Mohanu, restaurator, București. „Cum a supraviețuit imaginea unor ctitorii voievodale românești: de la Corbii de Piatră la Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș”
Luiza Barcan, critic și istoric de artă, București. „O iconografie a speranței în mântuire – Iconografia pridvoarelor și a zidurilor exterioare la bisericile postbrâncovenești din Oltenia de nord”

Vernisaj expoziție
sâmbată, 3 noiembrie | ora 19.00

Expoziţie lucrări
3 noiembrie–29 noiembrie 2018 | luni–sâmbătă | orele 8.00–17.00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu