vineri, 2 noiembrie 2018

Mihai Dumitru a desenat de când se știe. Era ceea ce se numește un pictor laic. Avea un prieten care picta icoane brâncovenești și reușea, înainte de revoluție, să trăiască bine din această îndeletnicire. Deși acesta îl îndemna, el evita sistematic să picteze icoane. Până în anul al V-lea, la Facultatea de Artă murală din București, când a primit ca temă să facă o icoană cu Iisus Pantocrator. A fost prima sa icoană de mari dimensiuni. Profesorii se mirau că lucrează bine în tempera, deși se știa că el preferă pictura în ulei. Într-o dispută cu un cumpărător, a pus acea icoană pe foc, însă icoana nu ardea. Nu știa, la acel moment, că aceasta este proba supremă pentru botezul unui iconar.
S-a bucurat că a primit tema lui Neagoe Basarab, pentru că a avut prilejul să citească despre ctitoriile de la Athos ale domnitorului. În compoziția propusă, sunt înfățișate trei ctitorii românești: Snagov, Ostrov și Curtea de Arges, iar restul compoziției este ritmat de acoperișurile din Athos, pentru că i se pare că plastic se susține foarte bine. Consideră că, dacă nu inovezi în icoană, aluneci în stereotipii și se bucură că la Iconari în Otopeni este încurajată inovația. Și-a antrenat răbdarea, învățând de la studenții săi și speră ca virtuozitatea să nu conducă iconarul spre monotonie în gândire. Spune că acum 20 de ani, mai mulți iconari au cerut binecuvântare de la părintele Sofian Boghiu, pentru a face o echipă mare cu un atelier comun. Părintele le-a dat binecuvântare, dar în același timp le-a spus, că le va fi greu să lucreze împreună, că fiecare va trebui să-și lase deoparte orgoliile. Astfel, consideră că ce se întâmplă la Iconari în Otopeni este o probă de gândire superioară, care trece dincolo de mândrie și reușește să împlinească un vis vechi. Spune că duhul icoanei nu stă în proporții. Crede că nu există invidie sfântă. Consideră că dacă lipsește bucuria de a lucra, lucrează degeaba și crede că poți căpăta libertate în interiorul canonului, cu condiția să transmiți ceva.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu