joi, 8 octombrie 2015

Editia a treia Iconari in Otopeni se deschide marti, 20 octombrie

tema ediției de anul acesta
Iconostasul în Biserica Ortodoxă Românească

ateliere deschise publicului larg
icoană, frescă, mozaic, sculptură, arhitectură, orfevrărie, broderie
Centrul Cultural "Ion Manu" Otopeni

1. Atelier deschis cu participarea tinerilor iconari români (20-23 octombrie 2015)
2. Masă rotundă cu invitați din zone conexe iconografiei iconostasului (24 octombrie 2015)
3. Vernisajul expoziției (24 noiembrie 2015)

Proiectul Iconari in Otopeni a debutat în 2013 popunând o discuție deschisă asupra tendințelor, problematicilor și reperelor în iconografia contemporană românească în formula unui proiect organizat anual la Centrul Cultural “Ion Manu” din Otopeni și alcătuit din trei componente: atelier deschis (realizarea de către participanți a icoanelor și a altor obiecte cu destinație liturgică), sesiune de conferințe, expoziție finalizată prin lansarea unui album dedicat.

Limitele creativității în cadrul canonic, conexiunile interdisciplinare cu subiecte adiacente în iconografia contemporană românească de tradiție bizantină, dar mai ales construirea unui spațiu de întâlnire în care participanții să poată deveni nu doar părțile unei con-vorbiri ci și membrii unei echipe ce (îm)părtășește valori comune și căutări riguroase, independente de valul confuz al diluării ce caracterizează vizualul contemporan – acestea reprezintă mizele de substanță ale întregului acestui proiect.

Cu fiecare nouă ediție încercăm să aducem împreună alți participanți care să lucreze o temă comună, în văzul și alături de oricine dorește să viziteze, să asiste, să privească. Încercăm să facem un nou pas înspre promovarea acelor demersuri care cu adevărat reprezintă împletirea vie a Tradiției cu meșteșugul bine stăpânit. Încercăm să răspundem atât nevoinței iconarului cât și căutării acelora care înțeleg să diferențieze între reproducerea de serie și expresia vie, mărturisitoare.

Cele două ediții precedente ale simpozionului Iconari în Otopeni nu au rămas fără ecou. Dincolo de rezultatele imediate, în conștiința publică începe să se cristalize conceptul de artă bisericească profund ancorată în tradiție, dar cu un grad de adresabilitate care să-l asume și pe omul contemporan. Reacțiile venite din mediul eclezial, dar și din cel al criticii de artă contemporană și din mediul academic au fost mai mult decât încurajatoare. Am primit aprecieri pozitive de la oameni foarte exigenți, ceea ce ne onorează și ne obligă, în egală măsură.  O mișcare a iconarilor tineri prinde contur și continuarea acestui demers se impune în mod necesar.” (Mădălina Mirea, curator proiect)

Consistența concluziilor primelor două ediții ne-a motivat așadar în dezvoltarea acestui traseu cu o nouă ediție anul acesta, pornind de la convingerea că proiectul își poate confirma substanțial importanța doar prin stabilirea de continuități necesare și crescătoare.

Ediția din 2015 se va desfășura în perioada 20 - 24 octombrie, la Centrul Cultural “Ion Manu” din Otopeni și are în vedere realizarea icoanelor ce compun un iconostas de mici dimensiuni, destinat unei capele ortodoxe în construcție.

Alegerea acestei teme a ținut de continuitatea ideii de la care a pornit întreg acest proiect : anume regăsirea, între producția artizanală și abundența unor propuneri vizuale îndoielnice, a Tradiției bizantine, o regăsire trăitoare și bine realizată tehnic. Astfel, subiectul ce va concentra atelierul deschis aduce o nouă provocare și dezbatere în sprijinul acestui demers – anume reevaluarea și reconsiderarea modului în care se înfățișează creațiile noi ale iconostasului.

Parte a artei liturgice, a întâlnirii cu credincioșii dar, mai ales și cu atât mai mult, parte a Liturghiei, iconostasul face, din pacate, parte, din punctul de vedere al tratării iconografice și sculpturale, și dintr-o abordare ce confundă raportarea la modele cu mimetismul formală, adeseori din acest motiv propunând soluții bizare, lipsite de coerență și de unitate, chiar nefirești și inadecvate în unele situații.

În acest spirit și militând pentru propuneri și realizări care să aducă iconostasul în așezarea Tradiției, lansăm ediția din 2015 a proiectului Iconari în Otopeni. Tematica icoanelor se va înscrie şi în manifestarile anului 2015, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial al parohiei şi mănăstirii astăzi şi An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii.

Rezultatul va fi constituit dintr-un bun cultural ce va depăși o colecție de icoane  un reper coerent și unitar al orașului. Cu alte cuvinte avem în vedere aducerea împreună a trudei iconarilor participanți într-un element unitar – anume asamblarea icoanelor (special concepute in acest sens) într-un iconostas ce va fi integrat capelei ce urmează a fi construită în incinta bisericii parohiale “Sfântul Nicolae” din Otopenii de Jos.

Avem bucuria să vă anunțăm detaliile și participanții acestei noi ediții!

1.       Atelier
Perioadă desfășurare: 20 (marți) – 23 (vineri) octombrie 2015
Program de lucru: 9:00-13:00 și 15:00-19:00
Locație: Centrul Cultural ”Ion Manu” din Otopeni
Publicul va avea acces pe toată durata desfășurării atelierului.

Participanți atelier

Angela Hanc, Arad, icoană
Camelia Munteanu, București, icoană
Carmen Paiu, București, broderie  liturgică
Cătălin Băluț, București, icoană
Ciprian Toma, Cluj, icoană
Constantin Mandici, Suceava, icoană
Costel Olărean, Iași, icoană
Dan Mihail Rău, Iași, icoană
Gabriel Florin Iosub, Piatra-Neamț, icoană
Laurențiu Ion Bozgă, Râmnicu-Vâlcea, mozaic
Maria Mirea, București, icoană
Remus Dragomir, Buftea, sculptură bisericească
Roxana Maria Băcanu, Brașov, icoană

2.       Conferință / masă-rotundă
Data: 24 octombrie 2015 (sâmbătă) 

10:00-12:30 

Elena Murariu, București, iconar și restaurator. Copia salvează originalul - Iconostasul de la Cotroceni
Ion Minoiu, București, dascăl de psaltichie. Icoane zugrăvite și icoane glăsuite

14:00-18:00
Prof. Dr. Mihaela Palade, București. Iconostasul azi – între zidul de la poarta raiului și poarta de la zidul raiului
Șerban Sturdza, Bucureșio, arhitect
Preot prof. Jan Nicolae, Alba-Iulia. Catapeteasma euharistică de la Alba-Iulia
Ierodiacon Siluan Timbuș, m-tirea Nicula. Iconostasul – o creație postbizantină
Cristina Cojocaru, București,  istoric de artă. Iconostasul – istorie și semnificație

3.      Vernisaj
Sâmbătă, 24 octombrie 2015 
ora 19:00
Prezintă Mădălina Mirea, curator eveniment

4.      Expoziție și catalog
Expoziția va rămâne deschisă până în luna decembrie 2015 și va cuprinde atât lucrările realizate de participanți în cadrul atelierului deschis, cât și icoane realizate înainte de atelier, pentru a oferi o mărturie cât mai bogată asupra preocupărilor fiecăruia.

În cursul lunii decembrie, vom lansa catalogul ediției de anul acesta, în formula unui caiet de atelier ce va cuprinde texte și mai ales imagini legate de inițiativa noastră. 


Va mulțumim și vă așteptăm !


Evenimentul este realizat cu sprijinul Primăriei Orașului Otopeni și al Centrului Cultural ”Ion Manu”.

Parteneri: Librăria Bizantină, Total Comunicare, Rost, Square Media, Librăria Sophia, Școala Agatonia
Parteneri media: Igloo, Lumea Credinței, Pemptousia, Observator Cultural, Jurnalul de Ilfov, Familia Ortodoxă, TVR 1, Universul Credinței, Radio Trinitas, Fundația Calea Victoriei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu